De tre afleveringsposistioner med betontransportbånd under betonsiloerne Haarups betontransportvogn med bundudtømning beregnet for kørsel, hvor der er stigninger og kurver. Gangbro for nem adgang til servicering og rengøring af betonsiloer. De tre betonbeholdere med betonudtræksbånd. Haarups beholdere er runde og med affasede hjørner for at undgå begroning af beton. Her ses de automatiske bestillingsmeldere for bestilling af beton. Betonen flyder godt i en Haarup beholder. Betonbeholderne har den rigtige skridningsvinkel.

Betontransport

En eksisterende belægningsstensfabrik ønskede at lave colormix fra en eksisterende blander med 1 opluk, vejen til belægningsstensmaskinen var forholdsvis lang og ikke i en lige linje, hvilket gjorde det til en udfordring at finde en optimal løsning.

Ved at anvende Haarup Duo-Speed med bundudtømning, der er specieldesignet til tørt beton og med anvendelse til netop denne type maskiner, kunne vi klare den forholdsvis lange vej med flere sving indenfor blanderens cyklustid. Løsningen blev kombineret med betonbeholdere monteret med udtræksbånd, der doserer ned på et bånd, som tømmer direkte i belægningsstensmaskinen. Langs beholderne er der lavet en gangbro for nem adgang til rengøring af beholder.

Løsningen betød, at kunden med en eksisterende blander med et opluk, kunne lave colormix, selvom distancen til belægningsstensmaskinen var forholdsvis lang, og pladsen var trang.