Historie

Haarup startede som mange andre virksomheder i en kælder i 1964. Her begyndte Ole Christensen som nyuddannet smed at fremstille en flisemaskine, der kunne fremstille mange forskellige produkter. Så snart den var fremstillet, blev den straks demonstreret og solgt til en betonvarefabrik, og på den måde blev der produceret en mængde maskiner af den type.

Efterhånden som betonvarefabrikkerne ved hjælp af blandt andet flisemaskinen tjente penge, kom ønsket og behovet for blandt andet halvautomatiske doserings- og blandeanlæg og andre specialmaskiner. Dette førte til en naturlig udvikling af Haarups produktprogram, og man kan sige, at Haarup er blevet stor sammen med sine kunder, idet det var kundernes behov, der var afgørende for udviklingen. Kundernes behov er også i dag medvirkende til udviklingen, idet det er tilbagemeldingerne fra markedet, der ofte sætter deres præg på udvikling af nye produkter.

I starten af 80'erne leverede Haarup komplette fabriksanlæg til fremstilling af blokke og belægningssten. Disse fabriksanlæg indeholdt alt udstyr, fra dosering af råmaterialerne i den ene ende og til produkterne kom ud færdigindpakket i den anden ende. Dette blev gjort med selvudviklede og fremstillede maskiner, men da betonindustrien rigtig tog fart midt i 80'erne, besluttede Haarup kun at koncentrere sig om projektering og fremstilling af udstyr til doserings- og blandeanlæg. Dette medførte, at kræfterne blev koncentreret om udvikling inden for et mindre område end hidtil, og det startede udviklingen af Haarups blandere, Mixodatamat styring, betontransportvogne og mange andre produkter - En udvikling der fortsætter.

Haarup kan som specialist i doserings- og blandeanlæg og med baggrund i det store program af enkeltprodukter tilbyde specialtilpassede løsninger til betonindustrien. Haarup er i dag Worldwide leverandør enten direkte eller gennem forhandlere af såvel komplette anlæg som moderniseringer, optimeringer og enkeltmaskiner.

Haarup har i 2009 udbygget sin kapacitet med en ny produktionshal. I den nye hal blev der installeret en ny plasmaskæremaskine med et meget stort arbejdsbord samt 10 nye arbejdsstationer, som skal sikre et bedre fremtidigt flow i produktionen.

I dag har Hans Christensen overtaget jobbet som administrerende direktør i firmaet fra sin far.

I 2012 åbnede vi Haarup North America, hvor Suzanne Runion er Director of Operations. Herfra servicerer vi eksisterende kunder i Nordamerika og vi sælger slid- og reservedele samt nye maskiner og udstyr til både nye og eksisterende kunder i både USA og Canada.

I 2014 blev Haarup Maskinfabrik A/S certificeret til at producere stålkonstruktioner iht EN1090.

Sponsorpolitik:

Haarup støtter lokale sportsklubber, hvor medarbejdere er involverede, primært med henblik på sport for børn og unge.

Haarup støtter Læger Uden Grænser.