Teknisk materiale

 

Halvportal 

Haarups halvportal kan laves som halvportal eller helportal. Den er konstrueret til forsyning af beton fra en betontransportvogn videre til en huldækmaskine men kan også finde anvendelse til andre specialformål.

Automatikken på halvportalen sikrer, at den producerende maskine altid har tilstrækkelig beton til rådighed, idet halvportalen automatisk følger med huldækmaskinen.