Kombineret betonsilo/spulestation for betontransportvogn og spildtragt for rengøring af blanderen med vand. Alt i et.

Som betonsilo kan den indeholde en charge beton for afhentning af fx en truck.

Som spulestation for en betontransportvogn opsamler den det spulevand, der er blandet med restbeton og leder dette videre ned mod gulvet. Spulerøret med dyser drejer frem og tilbage (ca. 60º) for at rengøre hele betontransportvognens kar.

Som spildtragt modtager den rengøringsvand med betonrester fra blanderen. Rengøringsvandet ledes ned i en tragt, der afsluttes med et gummirør. Gummirøret skal gå ned i en beholder, hvor betonresterne bundfælder og vandet kan løbe over. Når beholderen er fyldt med betonrester, fjernes denne med en truck og tømmes. Denne beholder medfølger ikke.

På billederne ses på renseplatform niveauet: 1 stk. 1400 l Duotrans-RO-Curve betontransportvogn over 1 spulestation/tragt, som er placeret i en renseplatform.

På gulvniveau ses underdelen af de 2 betonsiloer og tragten, som kan svinges bort, når der afhentes beton.