BetonbeholderHaarup producerer en lang række forskellige betonbeholder af høj kvalitets stål i egen fabrik.

Som standard er betonbeholderne runde for at minimere opbygningen af beton på siderne og lette rengøringen.

Betonbeholderne leveres til alle størrelser Haarup blandere fra 300 l blandere til 6750 l blandere.
 

En betonbeholder kan udstyres med:
 
 • Inspektions og rengøringslåge
 • Vibrator
 • Hammer
 • Kapacativ sonde, der kan fungere som fuldmelder og/eller plads-til-læs melder
 • Alternativt med en vejecelle, som kan fungere som fuldmelder og plads-til-læs-melder
 • Enkelt spjæld
 • Dobbelt spæld
 • Flange for udtræksbånd
 • Ultralyds  tommelder
 • Sikkerhedsgitter
 • Til færdigbeton i Danmark: Hæve-sænke tragt
Til færdigbeton leveres som regel betonbeholdere med plads til ét læs. Så kan anlægget have en blanding klar i betonbeholderen og en blanding klar i blanderen, når betonbilen bakker op. På denne måde kan bilen fyldes med to blandinger, så snart den er på plads under beholderen. Betonbilen fyldes derved så meget desto hurtigere, og anlæggets kapacitet forøges, og betonbilens tid udnyttes bedre.

Til belægningsstensproduktion kan man ophænge op til 4 betonbeholdere under blanderen. Fra disse beholdere kan udtræksbånds dosere farvemix fra de forskellige beholdere. Beholderne har som standard plads til ca. 1½ blanding, således at det er muligt at tømme beton i beholderen uden, at den er kørt tom. Derved er det muligt at sørge for at belægningsstensmaskinen kontinuerligt modtager beton.


Se case, hvor betonbeholdere monteret med udtræksbånd blev brugt i løsning for kunde, der ønskede at lave color-mix fra eksisterende blander >