Støvudsugning med miljørigtigt filterDe fleste glemmer, at når man for eksempel fylder 1 m3 materiale i en betonblander på fire sek., så skal der også 1 m3 luft ud på fire - fem sek. og gerne lidt hurtigere. Ellers får man overtryk i en rimelig tæt blander, og man kan dermed presse vand ind i blanderens gear.

Haarup har udviklet et system til at løse opgaven med at suge støv fra en blander. Mange års erfaring har vist, at hvis man monterer en udsugning over blanderen og starter udsugningsventilatoren, før materialet ifyldes, opbygges der et mindre vakuum, hvorved man minimerer luftmængden, der skal fortrænges ud af blanderen.

Haarups støvfilter kan leveres til alle størrelser blandere og kan tilpasses lokale forhold.