Teknisk materiale

Fugtføling

At måle fugt i materialer har altid været en udfordring i betonbranchen. Derfor har Haarup gennem længere tid tilbudt sine kunder en automatisk fugtmåling til deres materialesiloer.

Fugtmålingen foregår via en mikrobølgesonde, der monteres midt i materialesiloernes materialestrøm. Sonderne giver derved en reel måling af, hvad den aktuelle fugtprocent er.
Herved opnås en korrektion af den frie fugt ved hver blanding, i stedet for at det skal enten testes manuelt eller bero på erfaringsgrundlag.

Med Haarups Mixo3000 styring er sonden til fugtmåling et stærkt værktøj til at opnå en ensartet beton. Signalet tages direkte ind i styringen, der korrigerer hver blanding og sørger for at dosere den ekstra mængde materiale, som fugten ”snyder” vægten for.

Signalet fra fugtsonden kan enten sendes direkte til blandestyringen, eller der kan monteres en separat boks, der viser fugtprocenten i et display.

En fugtføler kan bl. a. monteres på et kørende vejebånd eller doseringsbånd.