Teknisk materiale

Vejebro i ophejs


Til udvejning eller kontrolvejning har Haarup udviklet en vejebro til ophejs. Ophejsespanden hviler under vejningen i vejebroen, der er forbundet med to vejeceller.

Det er en meget kompakt konstruktion forsynet med justerbare parallelstyr mellem den faste og den løse del. Dette muliggør trinløs justering af vejebroens hældning mellem 60° og 75° med vandret.
Vejebroen kan benyttes, hvor det ikke er muligt at indsætte et vejebånd med høje sider. Her kan den sammen med et gittervejebånd udgøre en samlet vægt, der udvejer hvert materiale.

Alternativt kan den bruges i anlæg, der i dag anvender volumetrisk dosering. Her kan vejebroen bruges til kontrolvejning af hver charge, samt den kan bruges til at indstille og teste de volumetriske doseringsenheder.

Vejebroen kan leveres med et kontrolvejeinstrument udstyret med 14 mm høje, lysende tal. Fra displayets forplade kan den aktuelle vægt aflæses og nedre og øvre grænseværdi indlæses. Ved overskridelse af grænseværdier afgives et signal.

Læs case, hvor en vejebro i ophejset er brugt i forbindelse med anlæg af helt nyt blande- og doseringsanlæg til kunde i Tyskland >