Vibrationsrender 


Haarups specielle vibrationsrender anvendes udelukkende til vægtdosering og fungerer som pneumatisk betjent doseringsspjæld for grovdosering og som en vibrationsrende for findosering. Dette muliggør grovdosering med stor kapacitet og en særdeles nøjagtig findosering.

Doseringsspjældet kan ved grovdosering indstilles til fem forskellige kapaciteter og kan således tilpasses den aktuelle blanderstørrelse.

Foran vibrationsrenden er der monteret en pneumatisk betjent åbne-/lukke-klap, der åbner under dosering og lukker for at undgå spild/drys efter endt dosering. Bundspjældet har påboltet slidplade.

Med Haarups vibrationsrende får De en konstruktion, der sikrer et lavt vedligehold med en høj levetid. Hele konstruktionen er varmgalvaniseret, og motorvibratoren, der bruges til vibration, kræver ikke specielle styringsenheder.

Se case, hvor Haarup udskiftede gamle vibrationsrender med nye doseringsbånd.