Materialesiloer

Haarup leverer flere typer siloanlæg, der hver har deres fordele, afhængig af hvilken produktion, der er tale om. Det er ofte de forskellige ønsker og kapacitetsbehov, der afgør, hvilket siloanlæg, der vælges.

Rækkesiloer anvendes til større anlæg og har den fordel, at de har en stor kapacitet, hvorved et stort aktivt lagervolumen opnås. Siloerne kan integreres i nye såvel som gamle bygninger, eller de kan udgøre en selvstændig bygningskonstruktion med tilhørende blandeplatform m.m. Dette giver et meget kompakt anlæg med en bygningshøjde, der ikke er meget højere end de tilhørende produktionsbygninger. Rækkesiloer leveres enten som runde siloer eller firkantede sammenbyggede siloer.

Jordsiloanlæg kræver muligheden for at kunne komme i jorden og giver flere fordele, idet disse typer anlæg giver mulighed for visuel kontrol af indhold og ikke kræver investering i et ifyldningsanlæg. Siloerne ifyldes ved bag- eller sidetip direkte fra lastbil. Jordsiloerne kan udføres med riste, der frasorterer urenheder samt med hydraulisk betjente låger, der beskytter mod vejrforholdene. Haarup har et program af stålkegler til montering i jordsiloanlæggenes betonkonstruktion.

Teknologisk Institut fik komplet blande- og doseringsanlæg med 5 tilslagssiloer, der er udskiftelige og giver mulighed for et uendeligt antal materialer >

Suding Beton- und Kunststoffwerke GmbH ville gerne have frostsikre jordsiloer og leverede selv betonen til dem >