Brug af personoplysninger

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Vi videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, men det kan være nødvendigt at give vores databehandlere adgang til oplysningerne. Alle Haarups databehandlere er omfattet af en databehandleraftale i henhold til Persondataforordningen.

Kontakt vedrørende personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Haarup Maskinfabrik A/S, skal du rette henvendelse på haarup@haarup.dk eller telefon 86 84 62 55. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Persondataforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til de personoplysninger vi har modtaget fra dig:

  • du kan få indsigt i de oplysninger, vi har om dig
  • du kan få urigtige oplysninger om dig slettet
  • du kan med visse undtagelser få alle oplysninger om dig slettet hos os og vores databehandlere (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med disse)
  • du kan få begrænset vores behandling af oplysninger om dig
    i visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder anvendelse til markedsføringsformål

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal du henvende dig til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing