De næste mål

I 2021 gik vi i gang med at arbejde på at reducere vores klimaaftryk på alt,
hvad vi indkøber og transporterer. 

I 2024 fortsatte arbejdet med dette mål iht. science-based targets, så vi fremadrettet kan være mere strukturerede og realistiske omkring vores målsætning.
Resultatet af dette arbejde er klar til offentliggørelse i andet halvår af 2024. 

2 personer svejser stål i fabrikshal.

Indkøb

Vi starter med at se nærmere på, hvilke indkøb genererer de største klimaftryk. Derefter kigger vi på, hvad vi kan gøre netop her.

Vores indkøbs største klimaaftryk kommer fra forbruget af stål. Som en tommelfingerregel udledes ca. 2 tons CO2 for hvert produceret ton stål. Vi indkøber årligt ca. 1.000 tons stål. 

Vi anvender 2 metoder til at reducere vores klimaaftryk fra netop stål:

  • Vi vil reducere stålforbruget ved at optimere vores udstyrs design, men naturligvis uden at forringe konstruktionernes levetid og funktioner. Vi forventer, at dette vil medføre en årlig reduktion på ca. 2% over en 5 årig periode.
  • Vi vil begynde at indkøbe fossilfrit stål fra 2026 og fremefter. Vi har et partnerskab med SSAB om netop dette. Det bliver spændende at se, hvor meget fossilfrit stål vi kan få leveret. Vi drømmer om, at det fossilfrie stål vil udgøre ca. 80% af vores samlede forbrug inden 2031.

Transport

Alle vores personbiler er elbiler.

Vores servicebiler kører fra fabrikken med en dieseltank fyldt op med HVO diesel (ca. 90% CO2 reduktion). Når vi skal køre længere, end en tankfuld rækker, må vi tanke fossildiesel. Dette er ikke perfekt, men man skal ikke lade det perfekte stå i vejen for det gode.

Vi venter stadig på, at vi vil kunne udskifte vores servicebiler med elektriske varevogne, som har en reel rækkevidde på 500 km og med mulighed for hurtig opladning. (Mercedes, I ringer bare, når I er klar!)

Persontransport med fly kompenseres med KLM/Air Frances SAF (sustainable aviation fuel) program, som giver en 75% CO2 reduktion.

Vi afventer, hvad der sker i skibsbranchen. Mærsk arbejder her på at sejle containerskibe med bioethanol, men det er vi ikke i mål med.

El-lastbil lader foran Haarups egen fabriksbygning.