Frem til i dag

Omstilling fra sort til grøn energi

Fra 2016 – 2021 omlagde vi vores energiforbrug, så vi nu ikke længere anvender fossilt brændstof i vores produktion og til opvarmning.

Vores energiomstilling bygger på disse 3 metoder:

Reduktion af energiforbruget

Elektrificering af energiforbruget

Udelukkende brug af grøn energi

Fra 2016 har vi investeret i en række mere energieffektive løsninger: 

 • 6 solcelleanlæg med en samlet årlig produktion på ca. 1.155.000 kWh
 • Installation af 943 kWh batterikapacitet
 • Udskiftning af alle gasfyr til opvarmning med varmepumper
 • Udskiftning af oliefyr i vores malerafdeling med varmepumper
 • Installation af varmevekslere, som genindvinder ca. 75% af varmen fra udsugningsluften fra malerafdelingen og fra svejseudsugning
 • Udskiftning af 11 fossile biler med elbiler
 • Installation af 19 standere til opladning af elbiler
 • Omstilling til eldrevne gaffeltrucks
 • Reduktion af vores energiforbrug f.eks. med LED-lys og energioptimerede produktionsmaskiner
 • Reduktion af vores årlige CO2 udslip med min. 300.000 kg alene på opvarmning
 • Reduktion af vores samlede CO2 udslip med 420.000 kg på årsbasis
Luftfoto af Haarup Maskinfabrik med solceller på taget fra 2020.

2016

Vi udskiftede alle lyskilder med LED-lys og opnåede herigennem en besparelse på 20% ift. før.

Vi indkøbte fiberlaserskærer, som sammenlignet med en traditionel CO2-laserskærer koster ca. 20% mere, men kun bruger 1/3 af energien under skæreprocessen.

Vi indkøbte kantbukker med højere ydelse, men lavere energiforbrug grundet en mere intelligent styring.

Vi installerede varmeblæsere over portene i vores produktionshaller. De blæser varm luft ned foran portåbningen, når porten er åben. Dette tæppe af varm luft isolerer om vinteren og reducerer samtidigt træk i hallen.

Vi udskiftede gasdrevne gaffeltrucks med eldrevne alternativer.

2017

Vi påbegyndte skiftet fra gas- til el-baseret varmeproduktion.

Vi installerede 2 solcelleanlæg, som årligt producerer ca. 200.000 kWh.

2018

Vi udskiftede ventilationsanlægget i et kontor, så vi ikke længere anvender gas til opvarmning. Bedre styring af ventilationen reducerer strømforbruget.

Vi installerede 10 standere til opladning af elbiler.

Vi begyndte at placere vores indkøb af stål efter, hvor der samlet set bliver udledt mindst CO2 under produktionen og den efterfølgende transport til vores fabrik. Nogle stålværker udleder ca. 3 gange så meget CO2 under produktion af samme type stål. Vi vælger nu at købe fra dem, der har det laveste CO2-udslip.

2019

Vi udskiftede 4 fossile biler med elbiler.

Vi byggede en ny 2.500 m2 produktionshal. Alle energieffektive løsninger var tænkt ind fra begyndelsen. 

Maleafdelingen og selve bygningen opvarmes af varmepumper i stedet for gas og olie. Oliefyret alene brugte årligt ca. 11.000 l fyringsolie. 2 varmevekslere genindvinder ca. 75% af varmen fra maleprocessen.

På hallens tag installerede vi vores 3. solcelleanlæg med en årlig kapacitet på ca. 220.000 kWh.

Senere på året installerede vi vores 4. solcelleanlæg med en kapacitet på ca. 180.000 kWh årligt.

2020

Vi installerede vores 5. solcelleanlæg med en årlig kapacitet på over 400.000 kWh.

Vi installerede 5 batterier med en samlet kapacitet på ca. 400 kWh, så vi nu også kan bruge solcellestrøm til natdriften og i de tidligere morgentimer, når solen står lavt på himlen. Anlægget blev forberedt til en senere udvidelse med 7 batterier.

Vi udskiftede de sidste gasbrændere til opvarmning med varmepumper. 

Vi udskiftede 4 fossile biler mere med elbiler.

Vi isolerede vores ældste hal yderligere.

2021

Vi modtog vores første elektriske lastvogn.

Vi installerede 7 batterier mere. Samlet kapacitet var nu øget til 943 kWh.

Vi installerede 2 varmepumper mere.

Vi indgik en aftale med en stålgrossist om at få transporteret vores indkøbte stål med lastbiler, der kører på HVO biodiesel. (Læs mere: aGreenment)

Vi lavede en aftale med Air France/KLM om at dække vores flyvninger med biobaseret SAF (sustainable aviation fuel).

2022

Vi installerede flere varmeblæsere over porte.

2023

Vi installerede et 6. solcelleanlæg, som forøgede vores kapacitet ca. 10%

Vi indgik et partnerskab med SSAB om køb af fossilfrit stål fra 2026.

Vi udskiftede vores 2 sidste gasdrevne gaffeltrucks med eldrevne.