Inspiration

Inspiration til jeres grønne omstilling

Vi håber, at jeres virksomhed kan finde konkret inspiration til jeres grønne energiomstilling her.

En omstilling til 100% grøn energi kræver tid, vilje og fokus, men hvis man har erfarne samarbejdspartnere, er det slet ikke så kompliceret, som mange måske tror. 

Med gode leverandører i baghånden vil det være begrænset, hvor meget tid man internt i virksomheden skal investere i den grønne omstilling. Det vil derfor ikke påvirke kerneforretningen negativt, og faktisk kommer man rigtigt langt med en relativ lav investering af tid og penge. 

Nedenfor finder I en række leverandører, som vi kan anbefale. 

Kontakt gerne direktør Hans Christensen, hvis I vil vide mere.

Fakta
  • 4.500 m2 solpaneler
  • Årlig produktion ca. 1.155.000 kWh
  • 943 kWh batterikapacitet
  • 22 varmepumper
  • Årligt afkast 2020: 7%
  • Årligt afkast 2021: 7%
  • Årligt afkast 2022: 21%
  • Årligt afkast 2023: 7%

0 M3 NATURGAS

Vores årlige forbrug af naturgas til varme er reduceret fra ca. 115.000 m3 til 0 m3

0 L FYRINGSOLIE

Vores årlige forbrug af olie til procesvarme er reduceret fra 11.000 liter til 0 liter

CO2
-420.000 KG

Dette svarer til udslippet fra ca. 186 fossile biler

Batterier

Vores 12 batterier har en samlet kapacitet på 943 kWh.

Batterierne reducerer udsvingene mellem produktionen fra solcellerne og forbruget i fabrikken. Overskydende energi lagres til drift i nattetimerne samt de første ca. 3 timer af arbejdsdagen, hvor solcellerne endnu ikke producerer nok strøm til at dække driften. 

Batterierne er beregnet til en udendørs placering. Hvert batteriskab rummer 8 battericelle-pakker med hver 10 kWh kapacitet. Disse batteripakker er lithium-ion batterier af samme type, som man finder i moderne elbiler. Selve battericellerne er produceret i England, og resten af systemet inkl. software er produceret i Danmark af Xolta. 

Batterierne hjælper ikke bare Haarup Maskinfabrik med bedre at udnytte egne solceller, men understøtter også stabiliteten af det offentlige elnet.

Xolta

Xolta batteri-anlæg under halvtag til lagring af overskydende strøm.
Solcelleanlæg placeret på Haarups eget markareal.

Solceller

Brug solpaneller med høj effektivitet og størst mulig ydelse.

Solpaneller udgør meget groft estimeret ca. 60% af omkostningen ved en ny installation.

40% udgøres af invertere, stativer, montage, el-arbejde, internetopkobling mm. Disse 40% er stort set den samme omkostning uanset, om man vælger lavt-ydende eller højt-ydende solceller. Denne del af investeringen forrentes altså bedst ved at vælge højt-ydende solpaneler.

Da både tag- og jordarealer er begrænsede, optimeres arealerne med højt-ydende solpaneler.  

Vi bruger invertere fra firmaet solaredge. De udnytter solpanelerne optimalt og tager effektivt højde for evt. skyggevirkning på panelerne.
solaredge

Alle vores 6 anlæg er projekteret, monteret og serviceret af Sveigaard, som er et lille, men dygtigt firma med projekter både nationalt og internationalt. Vi er meget tilfredse med dem.
Sveigaard Energy

For mere information om solceller se Dansk Solcelleforenings hjemmeside:
Dansk Solcelleforening

Overskudsstrøm kan sælges til:
Jysk Energi 

Varmepumper

Alle vores varmepumper er luft-til-vand varmepumper.

De har erstattet vores gasbrændere og ikke bare reduceret vores energiomkostninger, men endda mere end halveret vores serviceomkostninger.

Leverandøren af hele anlægget til vores malekabiner, Moldow, har leveret 2 stk. 200 kW varmepumper fra DVI energi.    

Til opvarmning af vores bygninger bruger vi 20 stk. varmepumper fra Vølund, som er monteret af det dygtige installationsfirma Kjellerup VVS.
Vølund Varmeteknik
Kjellerup VVS

Varmepumper placeret på taget af Haarup Maskinfabrik.
2 arbejdsmænd er ved at montere et skab.

Energibesparelser

LED-lys og al el-installation er leveret af Salten El.
Salten El

Varmeblæsere over porte er leveret af Stavoklima fra Tjekkiet. Brug elektriske varmeblæsere - ikke gasdrevne.
Stavoklima

Energieffektiv fiberlaserskærer og kantbukker er leveret af tyske Trumpf.
Trumpf

El-biler og el-ladbil
Tesla