Bunden af en aftipningssilo.
Aftipningssilo monteret i fabrikshal.

Aftipningssiloer

Aftipningssiloer giver mulighed for at opbevare en eller flere betonblandinger tæt ved stedet, hvor betonen skal bruges.

For at optimere betonproduktionen kan en eller flere aftipningssiloer modtage betonen fra betontransportvognen, så denne kan returnere til blanderen og hente den næste blanding.

Flere aftipningssiloer giver også mulighed for at lave et farve-mix i betonen, idet forskelligfarvet beton kan tømmes i separate aftipningssiloer.

Man kan også vælge at indsætte slisker under betontransportvognen, og så skal man være klar til at tage imod betonen med f.eks. en betonspand, når betontransportvognen ankommer.

Fakta
  • Centralt eller skråtstillet udløb
  • Størrelser tilpasset betontransportvogn
  • Mulighed for at dreje beholder 270°
  • Mulighed for rengøringsplatform