Halvportal monteret i fabrikshal.
Halvportal monteret i fabrikshal.

Halvportal

Halvportalen er konstrueret til at forsyne en huldækmaskine med beton, men kan også anvendes til andre formål.

Halvportalen er en kraftig stålkonstruktion, der er velegnet til indsats i et betonanlægs barske miljø.

Styringen på halvportalen sikrer, at huldækmaskinen har tilstrækkelig beton til rådighed til at opretholde en kontinuerlig produktion. Den integrerede styring sikrer, at halvportalen enten automatisk eller manuelt følger huldækmaskinen.

Vores Haarup halvportal kan også leveres som helportal.

Fakta
  • Stort spænd på portal
  • Kan rumme 2.500 l ikke-komprimeret beton
  • Lukket strømskinne
  • Varmgalvaniseret serviceplatform
  • Integreret styring