Mixo 3000 i styringsrum med vindue ud til betonblander.
Åbent panelskab.

Mixo 3000

Mixo 3000 var igennem en årrække Haarups standardstyring.

Mixo 3000 styringen er opbygget af Haarups egen software, som afvikles på en mikro-processor baseret processtyring. Softwaren er gennemtestet og ekstremt driftssikker.

Den er en af industriens mest dynamiske styringer og kan bruges til stort set alle anlægskonfigurationer – med standardsoftware.

Hver enkelt kundes styring opbygges vha. en række standardsymboler, hvilket gør det hurtigt og let at indkøre styringen og senere evt. udvide den.

Operatøren kan i hverdagen styre anlægget via en række symboler, som repræsenterer det fysiske anlægs forskellige dele. Man kan med en mus f.eks. klikke på symbolet for blanderen og hurtigt få et overblik over alle væsentlige funktioner og parametre. Til dagligt er der stort set ikke brug for en operatør i styrerummet. Beton kan bestilles via eksterne kontrolpaneler eller automatisk afhængigt af det enkelte betonværks behov.

Systemet er intuitivt og for operatøren nemt at anvende.

MixoMemory er en mulig overbygning til Mixo 3000, som kan køre på en standard PC. Dette er processtyringens udvidede hukommelse, der gemmer recepter, produktionsdata mm.

Fakta
  • Selvjusterende efterløb på doseringsenheder
  • Selvjusterende kapacitet for doseringsenheder
  • Meget nøjagtigt vejesystem
  • Meget driftssikkert system
  • Intuitiv brug