Fritlagt produktbillede af vibrationsrende.
Vibrationsrende monteret på fabrik.

Vibrationsrender

Vores specielle vibrationsrender anvendes til vægtdosering af tilslag.

Vibrationsrenden fungerer som pneumatisk betjent doseringsspjæld, der ved grovdosering skubbes tilbage. Ved findosering skubbes spjældet frem, og en vibrator vibrerer materialerne ud. Foran vibrationsrenden er der monteret en pneumatisk betjent åbne- og lukkeklap, der åbner under findosering med vibrator og lukker efter endt dosering for at undgå efterløb. Dette muliggør grovdosering med stor kapacitet og en særdeles nøjagtig findosering.

Bundspjældet har påboltet slidplade af stål.

Doseringsspjældet kan ved grovdosering indstilles til forskellige kapaciteter og derfor nemt tilpasses den aktuelle blanderstørrelse.

Haarups vibrationsrende er en konstruktion, der sikrer et lavt vedligehold og en høj levetid. Hele konstruktionen er varmgalvaniseret. Vibratoren er en standard elektrisk vibrator, der ikke kræver en speciel tyristor i styringen.

Fakta
  • Varmgalvaniseret
  • Grovdosering
  • Findosering
  • Ingen efterløb
  • Standardvibrator
  • Slidplade i spjæld
  • Enkel at styre