Materialesilo med gravko holdene foran.
Gul materialesilo i det fri.

Materialesiloer

Haarup leverer dagsiloer, jordsilo-, rækkesilo- og tårnsiloanlæg.

Haarups forskellige typer siloanlæg har hver deres fordele, som afhænger af betonfabrikkens infrastruktur, plads og kapacitetsbehov.

Rækkesiloer anvendes til større anlæg. Fordelen er en stor lagerkapacitet kombineret med en relativ lav højde. Siloerne kan indbygges i såvel nyopførte som eksisterende bygninger. De kan også udgøre en selvstændig bygningskonstruktion med tilhørende blandeplatform. Dette giver et meget kompakt anlæg med en lav bygningshøjde. Rækkesiloer leveres enten som runde siloer eller firkantede og sammenbyggede siloer. I princippet er der ingen begrænsning ift. antallet af siloer.

Haarup bygger tårnanlæg med firkantede siloer og centrale udløb, hvilket har en række fordele ift. det runde tårnsiloanlæg. En firkantet silo udnytter pladsen optimalt. Det centrerede udløb sikrer minimalt slid af silovæggen, og inddækningen af et firkantet silosystem er langt enklere. Tårnsiloanlæg bruges, hvor pladsen er begrænset, men der er behov for stor og hurtig kapacitet. Denne type anlæg kan med fordel bruges til færdigbeton.

Jordsiloanlæg giver mulighed for visuel kontrol af indholdet og kræver ingen investering i et ifyldningsanlæg. Siloerne fyldes ved bag- eller sidetip direkte fra lastbil. Jordsiloerne kan udføres med riste, der frasorterer urenheder, samt med hydraulisk betjente låger, der beskytter mod vejrforholdene. Haarup har et bredt udvalg af stålkegler til montering i jordsiloanlæggenes betonkonstruktion. Jordvarmen kan evt. bruges til at holde siloerne frostfri.

Fakta
  • Varmgalvaniserede siloer fra 3 m3 til 49 m3
  • Rækkesiloanlæg
  • Jordsiloanlæg
  • Tårnsiloanlæg
  • Firkantede og runde siloer
  • Mulighed for inddækning af siloanlæg