Spuleudstyr monteret på blander.
Spuleudstyr i fabrikshal.

Spuleudstyr

Spuleudstyret sikrer hurtigere iblanding af vand og reducerer rengøringstiden af blanderen.

Det unikke Haarup vandspuleudstyr benyttes til både at tilsætte vandet og til at spule blanderen. Vandet fordeles i hele blandekarret, og dette betyder, at vandet iblandes betonen hurtigt og homogent. En stor mængde vand tilsættes gennem specialdyser under ca. 8 bar tryk. På denne måde spules de dele af blanderen, der ikke er i kontakt med beton, hver gang der tilsættes vand. Derfor er opbygningen af beton indvendigt i blanderen minimal.

Den manuelle slutrengøring af blanderen forkortes væsentligt, fordi systemet også bruges til løbende at spule indersiden af blanderen under produktionen eller ved produktionens afslutning.

Systemet kan udvides med højtryksspuling til rengøring af blanderen enten i forbindelse med et ophold i produktionen, et farveskift eller efter afsluttet produktion.

Fakta
  • Kombineret vanddosering og vandspuling
  • Betonopbygning under produktion begrænses
  • Mellem- og slutrengøring med højtryk