3 ifyldningsstyringer monteret ved silo.
Medarbejder er ved at betjene ifyldningsstyringspanel.

Ifyldningsstyring

Ifyldningssystemer kræver en styring, som kan placeres lokalt ved ifyldningssiloen, så chaufføren ved tilførsel af materialer kan udvælge den silo, der skal fyldes. Styringen kan også placeres decentralt f.eks. hos blandemesteren.

Ifyldningsstyring til automatisk ifyldning af materialer i siloer: Styringen består af en PLC-styreenhed indbygget i et separat skab, og i skabets forplade er selve ifyldningens interface indbygget.

Styreskabet er forsynet med motorværn og relæer til de enkelte enheder i anlægget samt hovedafbryder og nødstop.
Styringen er beregnet til både automatisk og delvis manuel drift. I tilfælde af et stop vil anlæggets transportører mm. både i automatisk og delvis manuel drift fortsætte med at køre, til de er helt tømte.

Hvis skabet skal monteres udenfor, tilbyder Haarup et varmgalvaniseret skab med varmeelementer for at beskytte styringen mod snavs, sne, kulde og vand.

Ifyldningsstyringen kan bl.a. styre skråbåndstransportører og fordelertransportører.

Fakta
  • PLC styring
  • Manuel og automatisk drift
  • Mulighed for indbygning i skab
  • Robust design